Farma Dobrej Woli miała swój początek wiosną 2017 roku. Pomysłodawcą i inicjatorem przedsięwzięcia jest Jacek Zalewski, założyciel Stowarzyszenia Dobra Wola, tata niepełnosprawnego Kuby oraz darczyńca działek pod inwestycję. Pan Jacek podjął śmiałą decyzję o zaangażowaniu studentów w realizację ośrodka, od etapu planowania, poprzez przygotowanie inwestycji, etap konstrukcyjny aż po zaprojektowanie instalacji, architekturę krajobrazu i wykończenie wnętrz.

Lokalizacja farmy

ładowanie mapy - proszę czekać...

Lokalizacja Farmy Dobrej Woli 51.868669, 21.111268 Farma Dobrej Woli zlokalizowana jest w miejscowości Janów w gminie Chynów, leżącej między Warka, Górą Kalwarią i Grójcem, około 30 kilometrów od Warszawy, w niewielkiej odległości od stacji kolejowej Krężel.

Zasada jest jedna: projektujemy myśląc o tych, którzy będą korzystać z zaplanowanej przez nas przestrzeni – osobach z różnego rodzaju niepełnosprawnościami – i projektując nie mamy obaw przed wdrażaniem najnowszych technologii. Farma Dobrej Woli nie ma na celu zastępowania rodziców w opiece i wychowywaniu niepełnosprawnych dzieci. Stanowić ma pomoc przede wszystkim dla osób, których rodzice z racji podeszłego wieku lub choroby nie są w stanie zapewnić im kompleksowej opieki.

Projekt Farmy zakłada utworzenie kilkuosobowych inteligentnych domów mieszkalnych, zabudowę socjalną, gospodarczą, rekreacyjną, konferencyjną oraz obiekty specjalistycznej opieki zdrowotnej. Model naszego ośrodka ma zakładać, iż jego mieszkańcy mogą aktywnie uczestniczyć w życiu lokalnej społeczności. Projekt Farmy zakłada także miejsce na sale edukacyjne, przyuczanie do zawodu, przestrzeń do pracy w ogrodzie, hodowli zwierząt gospodarskich oraz dla innych miejsc pracy, dostosowanych do możliwości mieszkańców ośrodka.

Koncepcyjny projekt Farmy realizowany był do końca roku akademickiego 2017/2018 i zakończył się wernisażem, który odbył się 23 czerwca 2018 roku – zaprezentowano na nim finalną wizualizację oraz końcową koncepcję Farmy będącą podsumowaniem roku prac, w której opisano przebieg prac, przedstawiono ostateczny kształt farmy wraz z planami budynków oraz zastosowania wszelkich rozwiązań informatycznych, energetycznych czy w kwestii bezpieczeństwa mieszkańców oraz zieleni – z dokumentem można zapoznać się po uprzednim kontakcie na adres e-mail farmadobrejwoli gmail.com.

 

Na podstawie uzyskanej dokumentacji złożony został do gminy Chynów wniosek o decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu działek pod Farmę Dobrej Woli. Zatwierdzony wniosek będzie początkiem prac budowlanych, których zakończenie planowane jest na 2020 rok.

Wierzymy, że naszą pracą będziemy w stanie wspomóc Stowarzyszenie Dobra Wola i zaprojektować przestrzeń, w której jego podopieczni będą mogli szczęśliwie i bezpiecznie żyć, uczyć się, odpoczywać i pracować.