Farma Dobrej Woli miała swój początek wiosną 2017 roku. Pomysłodawcą i inicjatorem przedsięwzięcia jest Jacek Zalewski, założyciel Stowarzyszenia Dobra Wola, tata niepełnosprawnego Kuby oraz darczyńca działek pod inwestycję. Pan Jacek podjął śmiałą decyzję o zaangażowaniu studentów w realizację ośrodka, od etapu planowania, poprzez przygotowanie inwestycji, etap konstrukcyjny aż po zaprojektowanie instalacji, architekturę krajobrazu i wykończenie wnętrz.

Lokalizacja farmy (Janów gm. Chynów, 30 km od Warszawy, obok stacji PKP Krężel)

Zasada jest jedna: projektujemy myśląc o tych, którzy będą korzystać z zaplanowanej przez nas przestrzeni – osobach z różnego rodzaju niepełnosprawnościami – i projektując nie mamy obaw przed wdrażaniem najnowszych technologii. Farma Dobrej Woli nie ma na celu zastępowania rodziców w opiece i wychowywaniu niepełnosprawnych dzieci. Stanowić ma pomoc przede wszystkim dla osób, których rodzice z racji podeszłego wieku lub choroby nie są w stanie zapewnić im kompleksowej opieki.

Projekt Farmy zakłada utworzenie kilkuosobowych inteligentnych domów mieszkalnych, zabudowę socjalną, gospodarczą, rekreacyjną, konferencyjną oraz obiekty specjalistycznej opieki zdrowotnej. Model naszego ośrodka ma zakładać, iż jego mieszkańcy mogą aktywnie uczestniczyć w życiu lokalnej społeczności. Projekt Farmy zakłada także miejsce na sale edukacyjne, przyuczanie do zawodu, przestrzeń do pracy w ogrodzie, hodowli zwierząt gospodarskich oraz dla innych miejsc pracy, dostosowanych do możliwości mieszkańców ośrodka.

Koncepcyjny projekt Farmy realizowany jest do końca roku akademickiego 2017/2018. Wierzymy, że naszą pracą będziemy w stanie wspomóc Stowarzyszenie Dobra Wola i zaprojektować przestrzeń, w której jego podopieczni będą mogli szczęśliwie i bezpiecznie żyć, uczyć się, odpoczywać i pracować.