Projektowaniem Farmy Dobrej Woli zajmuje się ponad stu studentów, głównie Politechniki Warszawskiej, a także Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, zrzeszonych w 10 zespołach projektowych:

Team Organizacyjny
Team Promocji i Pozyskiwania Sponsorów
Team Urbanistyczno-Architektoniczny
Team Science
Team Pozyskiwania i Magazynowania Energii
Team Druku 3D
Team Projektowania Zieleni
Team Automatyków
Team Instalatorów
Team IT

W ramach projektu organizujemy spotkania zespołów, wizje lokalne, a także spotkania m.in. z oligofrenopedagogikami oraz specjalistami ds. organizacji przestrzeni dla niepełnosprawnych.

W skład Farmy wchodzą członkowie następujących kół naukowych i organizacji: