Projektowaniem Farmy Dobrej Woli zajmuje się niemal stu studentów, głównie Politechniki Warszawskiej, a także Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, zrzeszonych w 10 zespołach projektowych:

Team Organizacyjny

Celem zespołu jest prawidłowy przebieg prac projektowych, koordynacja i kontakt między poszczególnymi zespołami, zajmowanie się sprawami finansowymi projektu, a także reprezentacja projektu i kontakt z organami uczelni, organizacjami pozarządowymi, potencjalnymi partnerami oraz urzędami.

Członkowie:

 • Krystian Cyganek – koordynator projektu
 • Klaudia Chowaniec
 • Paulina Głąbikowska
 • Jakub Kaczorowski
 • Dominika Kumorek
 • Katarzyna Krasińska
 • Kostiantyn Czyczkan
 • Marta Zabost
 • Marcin Krzyżkowiak
Team Promocji i Pozyskiwania Sponsorów

Zespół zajmuje się promocją projektu, pozyskiwaniem sponsorów i partnerów, stroną internetową oraz fanpagem Farmy oraz aspektami graficznymi projektu.

Członkowie:

 • Klaudia Chowaniec – koordynator zespołu
 • Grzegorz Koziński
 • Dominika Kumorek
 • Jakub Kaczorowski
 • Sylwia Noga
 • Zuzanna Kunert
 • Marta Zabost
 • Justyna Krawczyk
 • Oliwia Król
 • Marek Józefowski
 • Mariusz Urbański
Team Urbanistyczno-Architektoniczny

Zadaniem zespołu jest wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Farmy, zaczynając od podzielenia terenu na strefy, poprzez ukonkretyzowanie każdej części kompleksu aż po utworzenie kształtu i planu budynków, pamiętając o projektowaniu uniwersalnym i ekologicznym, a także konsultowanie projektu oraz wykonanie modeli i makiet.

Członkowie:

 • Krystian Cyganek – koordynator zespołu
 • Dominika Kumorek – koordynator zespołu
 • Anna Wodzyńska
 • Marcin Mikos
 • Leonard Korago
 • Jakub Kaczorowski
 • Piotr Firlej
 • Marta Zabost
 • Ewelina Jasik
 • Emilia Kutyła
 • Kostiantyn Czyczkan
 • Paulina Głąbikowska
 • Anna Kazimierczak
 • Klaudia Chowaniec
 • Elżbieta Bielak
 • Monika Rustecka
 • Adam Urbański
 • Maciej Piskorz
 • Katarzyna Krasińska
Team Science

Zadaniem zespołu jest wyszukiwanie we wszelkiego rodzaju źródłach nowinek, które można zastosować przy tworzeniu Farmy.

Członkowie:

 • Katarzyna Goch – koordynator zespołu
 • Magdalena Gnyp
 • Anna Horubała
 • Katarzyna Krasińska
 • Dominika Kumorek
 • Bartłomiej Tokarzewski
Team Pozyskiwania i Magazynowania Energii

Zespół ma za zadanie wykonanie analizy zapotrzebowania Farmy na prąd i ciepło, dobór optymalnych, nowoczesnych i ekologicznych urządzeń do pokrycia zapotrzebowania na moc i energię, oraz analiza ekonomiczna instalacji.

Członkowie:

 • Grzegorz Koziński – koordynator zespołu
 • Ewa Bartosiewicz
 • Eryk Czyżewski
 • Wojciech Godlewski
 • Nina Jabłońska
 • Stanisław Jagielski
 • Michał Jarosiński
 • Martyna Lis
 • Daniel Michrowski
 • Aleksandra Pulkowska
 • Mateusz Sierakowski
 • Oliwia Wdowiak
Team Druku 3D

Zadaniem zespołu jest wykonywanie modeli 3D obiektów na Farmie na potrzeby projektowania oraz wernisaży.

Członkowie:

Team Projektowania Zieleni

Zespół zajmuje się architekturą krajobrazu na Farmie, między innymi utworzeniem ogrodu sensorycznego.

Członkowie:

 • Aleksandra Brodnicka
 • Maciej Malarz
 • Michelle Mbazuigwe
 • Joanna Orzińska
 • Agnieszka Tama
 • Joanna Woszczyk
 • Agata Zalewska
Team Automatyków

Celem zespołu jest zaprojektowanie nowoczesnych instalacji na Farmie, które zgodnie z ideą smart housing ułatwią życie mieszkańcom ośrodka.

Członkowie:

 • Kostiantyn Czyczkan – koordynator
 • Łukasz Kobos
 • Krzysztof Kwiatkowski
 • Gabriel Lewandowski
 • Grzegorz Mędryk
 • Daniel Michrowski
Team Instalatorów

Zespół zajmuje się projektowaniem wszelkiego rodzaju instalacji, m.in. sanitarnych, potrzebnych do sprawnego funkcjonowania Farmy.

Członkowie:

 • Małgorzata Jabłońska
 • Aleksandra Pawłowska
 • Karolina Sowińska
 • Bartłomiej Tokarzewski
Team IT

Zespół zajmuje się tworzeniem aplikacji do obsługi urządzeń zastosowanych na Farmie oraz rozwiązań informatycznych.

Potrzebujemy właśnie Ciebie!

W ramach projektu organizujemy spotkania zespołów, wizje lokalne, a także spotkania m.in. z oligofrenopedagogikami oraz specjalistami ds. organizacji przestrzeni dla niepełnosprawnych. Wspierają nas także osoby powiązane z fizjoterapią niepełnosprawnych.

W skład Farmy wchodzą członkowie następujących kół naukowych i organizacji: