Cofnijmy się wspólnie do początków projektu i prześledźmy krok po kroku, jak powstawała Farma Dobrej Woli.

 

10/12/2016
Zaczątek projektu

Jacek Zalewski, kierujący Stowarzyszeniem Dobra Wola zwraca się do Koła Naukowego Systemy Inteligentnych Budynków o pomoc w wykonaniu projektu zespołu inteligentnych budynków, mających wchodzić w skład ośrodka dla niepełnosprawnych. Po wykonaniu części prac, m.in. wstępnego projektu architektonicznego projekt nie miał kontynuacji w tym wydaniu.

04/03/2017
Rodzice w Janowie

Pan Jacek Zalewski zaprasza grupę rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych oraz doc. dr. inż. Tomasza Winka z Politechniki Warszawskiej na teren w gminie Chynów, przedstawia im wizję ośrodka i proponuje udział w przedsięwzięciu. W tym momencie rozpoczyna się historia Farmy Dobrej Woli.

Więcej…

11/05/2017
Początek realizacji projektu

Na spotkaniu Rady Kół Naukowych Politechniki Warszawskiej Pan Jacek Zalewski ze Stowarzyszenia Dobra Wola przedstawia ideę stworzenia „wioski/farmy dostosowanej na potrzeby osób umysłowo niepełnosprawnych”, zwracając uwagę na potrzebę tworzenia rozwiązań architektonicznych i technologicznych ułatwiających funkcjonowanie osobom upośledzonym umysłowo. 18 maja odbywa się pierwsze spotkanie zainteresowanych, prowadzone przez przewodniczącego RKN Tomasza Detkę.

12/06/2017
Pierwsze warsztaty

W gronie szesnastu osób odbywają się pierwsze warsztaty dotyczące Farmy Dobrej Woli, wspólnego opracowania metody pracy oraz Design Thinking.

04/07/2017
Wyjazd studyjny

Pierwsza wizyta na działce przeznaczonej pod Farmę Dobrej Woli – projektanci mają szansę zapoznać się z lokalizacją i uwarunkowaniami terenu.

10/09/2017
Kongres Kobiet

O idei Farmy Dobrej Woli opowiada na IX Kongresie Kobiet w Poznaniu Dorota Credo z inicjatywy Niewidzialne Dzieci.

Więcej…

18/09/2017
Identyfikacja graficzna, fanpage

Po długich naradach i wielu propozycjach powstaje identyfikacja graficzna projektu – wybór logo i kolorystyki (wyżej jedna z pierwszych wersji). Rusza fanpage projektu.

03/10/2017
Pierwsze oficjalne spotkanie

Ma miejsce pierwsze oficjalne spotkanie wszystkich zainteresowanych projektem. Oficjalnie koordynatorem projektu zostaje Krystian Cyganek z Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej PW, które w ten sposób przejmuje brzemię organizacji projektu. Powstaje pierwszy podział na jedenaście zespołów projektowych, działanie w projekcie deklaruje pierwsze sześć organizacji studenckich Politechniki Warszawskiej.

10/10/2017
Coraz nas więcej

Do projektu dołącza Koło Naukowe Magazynowania Energii, Koło Naukowe Wentylacji i Klimatyzacji i Koło Naukowe Druku 3D.

19/10/2017
Grant PFDiM

Otrzymujemy dofinansowanie na nasz projekt od Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży w ramach programu „Przedsiębiorcza młodzież”, realizowanego ze środków m. st. Warszawy, na okres do grudnia 2017. Wraz z grantem mamy możliwość przeszkolenia się m.in. z zarządzania projektami (więcej…).

21/10/2017
Druga wizyta terenowa

W szerszym gronie ma miejsce drugi wyjazd na teren przyszłej Farmy.

23/10/2017
Jest nas setka

Grupa projektowa Farmy Dobrej Woli osiąga na Facebooku sto osób. Ma miejsce pierwsze spotkanie koordynacyjne między zespołami.

23/10/2017
Pierwsze spotkanie walne

Pierwsze spotkanie walne projektantów. Po raz pierwszy nakreśliliśmy cele, zadania i harmonogram naszej pracy. Praca nabiera coraz większego tempa!

Więcej…

26/10/2017
Pierwsze spotkanie urb-arch

Ma miejsce pierwsze spotkanie projektowego zespołu urbanistyczno-architektonicznego. Od tej pory do stycznia 2018 team urb-arch ustalając koncepcję spotykał się dwa, a nawet trzy razy w tygodniu, także ze specjalistami (więcej…) odstawiając na boczny tor pozostałe zajęcia i skupiając się na kształcie Farmy.

Więcej…

31/10/2017
Strefy funkcyjne

Powstaje pierwszy podział Farmy na strefy funkcyjne przez zespół urbanistyczno-architektoniczny.

01/11/2017
TVP3 naszym patronem

Dzięki działaniom zespołu organizacyjnego i promocji nasze działania nad Farmą Dobrej Woli uzyskują patronat medialny TVP3 Warszawa. Ukazuje się pierwszy materiał telewizyjny o Farmie.

06/11/2017
Szkolenie z oligofrenopedagogami

Odbywa się spotkanie zespołu urbanistyczno-architektonicznego z oligofrenopedagogami, opiekunkami ze Stowarzyszenia Dobra Wola. Spotkanie uzbroiło nas w potężną dawkę wiedzy i tym samym napędziło do dalszych działań.

Więcej…

12/11/2017
Ulotki, plakat, rollupy i przypinki

Prężnie działa także zespół promocji Farmy Dobrej Woli – powstają materiały promocyjne, dzięki wsparciu niezastąpionej drukarni Galia, i gadżety Farmy, robi się o nas coraz głośniej.

13/11/2017
Kolejne zespoły zaczynają pracę

Zespoły Instalatorów oraz Pozyskiwania i Magazynowania Energii przechodzą do działania na pierwszych koncepcjach Farmy stworzonych przez zespół urbanistyczno-architektoniczny. Ma miejsce pierwsze spotkanie, gdzie omawiamy technologie możliwe do zastosowania w projekcie Farmy.

24/11/2017
PW patronem projektu

Otrzymujemy patronat honorowy Politechniki Warszawskiej nad projektem Farmy Dobrej Woli.

27/11/2017
Druk 3D w akcji

Prace rozpoczyna Team Druku 3D, którego zadaniem jest wykonanie nowoczesnej makiety Farmy. Odbywa się spotkanie zespołu z zespołem urbanistyczno-architektonicznym.

01/12/2017
Nawiązanie współpracy z architektami

Chęć pomocy przy projekcie zgłasza zespół KIK Architekci z Wrocławia –  to dzięki nim mamy możliwość konsultowania naszych pomysłów z praktykami projektowania architektonicznego.

07/12/2017
Pierwszy wernisaż projektowy

Dalszy ciąg prac, w które włączają się wszystkie zespoły Farmy. Ma miejsce wernisaż pierwszego etapu powstania projektu Farmy Dobrej Woli. Po niesamowitych dwóch miesiącach pracy dzięki ludziom, którzy wcześniej właściwie się nie znali, ale łączyła ich chęć pomocy, powstaje pierwsza koncepcja projektowa.

Więcej…

07/12/2017
Makieta Farmy

Po wielu nieprzespanych nocach członków zespołu druku 3D powstaje wydrukowana z filamentu na wyciętym laserem podkładzie makieta pierwszej wersji Farmy Dobrej Woli.

Więcej…

02/02/2018
Prace i konfrontacje

Dalej trwają prace nad koncepcją i uszczegółowieniem projektu Farmy, tworzy się druga koncepcja projektu architektonicznego, następują konfrontacje projektu między zespołami.

02/02/2018
Rusza strona WWW

Rusza oficjalna strona internetowa Farmy Dobrej Woli, farmadobrejwoli.pl, gdzie można łatwo znaleźć wszelkie informacje o projekcie, także w języku angielskim. Strona posiada wszelkie usprawnienia dla osób niedowidzących.

20/02/2018
PW Partnerem Strategicznym

Podpisanie umowy o współpracęPodpisane zostaje porozumienie między Politechniką Warszawską a Stowarzyszeniem Dobra Wola. Dzięki podpisaniu porozumienia przez prof. Janusza Walo, Prorektora ds. Studenckich PW i Jacka Zalewskiego, Prezesa Stowarzyszenia porozumienia PW staje się Oficjalnym Partnerem Strategicznym Farmy Dobrej Woli. Dzięki temu możemy liczyć na pełne wsparcie organizacyjne i naukowe uczelni.

Więcej…

27/02/2018
Szkolenie z PBB

Ma miejsce szkolenie z Fundację Polska Bez Barier, gdzie uczyliśmy się o projektowaniu uniwersalnym.

Więcej…

02/03/2018
Powstaje projekt architektoniczny

Initial scheme of a residential building

Dzięki wytężonej pracy architektów z zespołu urbanistyczno-architektonicznego powstaje pełny projekt architektoniczny Farmy – który po późniejszych ustaleniach ulegnie kolejnym zmianom. Jego powstanie zawdzięczamy przede wszystkim Dominice Kumorek, Marcinowi Mikosowi oraz Ani Wodzyńskiej, którzy nad tworzeniem i dopracowywaniem projektu spędzili wiele tygodni.

Więcej…

21/03/2018
Technologie na Farmie

Ma miejsce spotkanie na którym decydujemy o najnowszych technologiach, które zostaną wykorzystane na Farmie.

Więcej…

04/04/2018
Spotkanie koordynacyjne

Odbywa się kolejne spotkanie mające na cele przedstawienie osiągnięć poszczególnych zespołów i skoordynowanie ich ze sobą.

Więcej…

19/04/2018
Planiści o Farmie

Na konferencji Dni Planisty 2018 zostaje przedstawiony referat o Farmie Dobrej Woli, ukazuje się także artykuł o Farmie i metodach jej tworzenia w czasopiśmie Przegląd Planisty.

Więcej…

30/04/2018
Akcja 1%

Dzięki akcji „jeden procent podatku na powstanie Farmy” udaje nam się uzyskać znaczne środki na projektowanie i powstanie ośrodka.

Więcej…

22/05/2018
Trzecia koncepcja

Wstępny plan budynku usługowegoPo miesiącach pracy bez wytchnienia zespołu architektów w składzie Dominika Kumorek, Marcin Mikos, Anna Wodzyńska oraz Leonard Korago wewnątrz zespołu urbanistyczno-architektonicznego powstaje trzecia, finalna koncepcja architektoniczna ośrodka.

31/05/2018
Raport ewaluacyjny

Ukazuje się publikacja „Farma Dobrej Woli: Raport z ewaluacji ex-ante” autorstwa Marty Michalak i Michała Pietruszki z Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego (dostępny po kontakcie e-mail).

20/06/2018
Wizualizacja gotowa!

Wizualizacja 3D - budynek mieszkalny

Wizualizacja ośrodka wykonana przez zaprzyjaźnione studio architektoniczne KIK Architekci jest gotowa!

23/06/2018
Wernisaż projektu

Spotkanie Farmy Dobrej Woli będące zwieńczeniem rocznej pracy studentów. Projektanci mieli okazję przedstawić efekt prac poszczególnych zespołów, gościom po raz pierwszy pokazana została także wizualizacja ośrodka. Pod koniec spotkania koordynator projektu oficjalnie wręczył Prezesowi Stowarzyszenia Dobra Wola koncepcję projektową Farmy Dobrej Woli.

Więcej…

01/10/2018
Nowi koordynatorzy

W związku z zagranicznym wyjazdem dotychczasowego koordynatora nowymi koordynatorami zostają Kostiantyn Czyczkan i Jakub Kaczorowski.

04/10/2018
Porozumienie w Gminie

W Urzędzie Gminy Chynów ma miejsce spotkanie projektantów Farmy i architektów z przedstawicielami gminy. Dzięki wypracowanemu porozumieniu możemy złożyć wniosek o warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, bezpośrednio poprzedzający rozpoczęcie prac budowlanych.

Więcej…

09/11/2018
Inżynierowie w służbie społeczeństwu

Zostaliśmy wyróżnieni przez Władze Politechniki Warszawskiej, które wskazały projekt Farmy Dobrej Woli jako jeden z najwybitniejszych projektów realizowanych w 2018 roku, wystawiając go na wystawie „Inżynierowie w służbie społeczeństwu”.

Więcej…

14/11/2018
Spotkanie po wakacjach

Ma miejsce pierwsze spotkanie projektantów w nowym roku akademickim. Następują poszukiwania nowych członków zespołów na miejsce absolwentów, pojawia się potrzeba stworzenia teamu budowlańców.

17/11/2018
Pomiary geodezyjne

Dzięki firmie Wojciecha Dudzińskiego z Grójca geodeci uprawnieni wyznaczają dokładnie teren inwestycji. To ostatni krok z naszej strony, by ruszyć z budową!

Więcej…